Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

pbratoev@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Образование:

Студент, специалност „Право”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2016 – 2021)

Бакалавър по „Международни отношения”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2015 – 2019)

Езици:

Български, английски, френски, испански

Петър Братоев, Адвокатски сътрудник

Ключови умения

  • Изготвяне на корпоративни документи, свързани с учредяване, промяна в обстоятелствата или ликвидация на търговски дружества
  • Изготвяне на граждански и търговски договори
  • Проучване на информация и изготвяне на документи по търговски и граждански дела
  • Участие в екипи на адвокатското дружество при изпълнение на проекти за проучване на законодателство и съдебна практика в определени области
  • Изготвяне на правни анализи
  • Юридически преводи

Експертни области

Търговско и дружествено правоСъдебни и арбитражни дела

Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Професионално развитие

  • 2019 – досега Адвокатски сътрудник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
  • 2018 Юридически стажант в Министерство на външни работи, София
  • 2015 – 2019 Юридически сътрудник в нотариална кантора