Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига

Период: от 2014 – продължава

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване или наемане на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването на дейността на търговската верига.

Адвокатското дружество предоставя консултации и съдействие на клиента по проекти, които включват правни анализи на сложни проблеми, касаещи собствеността върху недвижими имоти и градоустройствени актове, както и участие в публични процедури за продажба на имоти.

В зависимост от случая, правните услуги включват: извършване на правни проучвания и анализи, консултации по правни проблеми и възможни решения, съдействие при преговори или обсъждания със заинтересованите страни и институции; изготвяне на документи за сделкитe и съдействие при тяхното сключване.

Георги СъбевМария КуцароваБоряна БотеваНевена Ангелова-СтоеваЯнислава Чанкова - Дочева, Милена Колева

Назад