Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

gruseva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Варненска адвокатска колегия (от 2009 г.)

Образование:

Магистър по право, Технически университетгр. Варна (2001 – 2007)
 
Бакалавър „Стопанско управление”, Технически университетгр. Варна (1999 – 2006)

Езици:

Български, английски, руски

Гълъбина Русева, Адвокат

Ключови умения

  • Консултиране и съдействие в областта на търговското и дружественото право
  • Съдействие при подготовка и сключване на търговски договори
  • Правни консултации и съдействие в областта на недвижимите имоти
  • Правно съдействие при подготовка на процедури за възлагане на обществени поръчки

Експертни области

Търговско и дружествено правоСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Разработване на стандартизирани договорни условия за възлагане на обществени поръчки за услуги
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз

Професионално развитие

  • октомври 2014 - досега Адвокат, Адвокатско дружество "Събев и съдружници"
  • май 2007 г. - ноември 2010 г. Правен сътрудник и младши адвокат в правна канторагр. Варна