Недвижими имоти

Ние предлагаме широк спектър от услуги, свързани с недвижими имоти: както консултации и съдействие при стандартни еднократни сделки, така и съдействие при сложни сделки, които имат за предмет придобиване на цялостно портфолио от недвижими имоти или реализиране на проекти за търговски обекти, а също и изготвяне на правни анализи по правителствени проекти, касаещи правото на държавна или общинска собственост.
 
Нашите услуги за корпоративни клиенти в тази област включват: правни анализи; консултации относно структурирането на сделките (включително консултации във връзка с финансови и данъчни аспекти); изготвяне на необходимите документи за осъществяване на сделките; и съдействие при провеждането на преговорите и при приключване на сделките
 
В частност, ние предоставяме консултации и съдействие във връзка със:
  • въпроси, касаещи недвижими имоти, при сливания, придобивания или концесии;
  • проекти за изпълнение или реструктуриране на търговски или индустриални обекти;
  • инфраструктурни проектипълен анализ на нормативната база и съдействие при осъществяването на проекта;
  • покупка, продажба или наемане на недвижими имоти;
  • учредяване или освобождаване на ипотеки или залози върху активи, или провеждане на изпълнение върху такива;
  • разрешаване на спорове, касаещи недвижими имоти.

Членове на екипа:

Георги СъбевБоряна БотеваКалина КавалджиеваМария КуцароваЯнислава Чанкова - Дочева, Милена Колева, Гълъбина Русева