Сливания и придобивания

Ние предлагаме пълната гама от правни услуги във връзка със сливания или придобивания на дружества, създаване на съвместни предприятия или други форми на сдружаване и съвместна дейност.

През годините нашият екип изгради изключително богат опит при осъществяване на местни и трансгранични сделки, включително:

 • частни сделки за сливане или придобиване на дружества;
 • приватизационни сделки;
 • публично предлагане;
 • сделки с акции, търгувани на борсата;
 • сделки на фондове за дялово участие;
 • стратегически обединения; и
 • съвместни предприятия.

Ние имаме опит в структуриране и договаряне на сложни сделки, и предлагаме пълен пакет услуги на нашите клиенти, включително:

 • първоначално проучване;
 • правен анализ;
 • водене на преговори;
 • изготвяне на правната документация;
 • получаване на регулаторни разрешения; и
 • приключване на сделката.

Всяка сделка по преобразуване или придобиване на дружества включва консултации от специалисти и в други области– данъчно право, трудово право, регулаторна рамка, конкурентно право. Когато е необходимо, членовете на нашият екип от различни експертни области работят съвместно, за да предоставим цялостна услуга, която обхваща всички правни аспекти на сделката.

Членове на екипа

Георги СъбевБоряна БотеваНевена Ангелова-СтоеваИскра Нейчева, Калина Калайджиева, Янислава Чанкова - Дочева