Технологии, медии и телекомуникации

Телекомуникации, медии и технологии са сектори, които се развиват непрекъснато и участниците в тях търсят нови пазари. Тъй като развитието на тези сектори поражда необходимостта от нови регулации, ролята на нашите специалисти е да консултира клиентите и да им съдейства при изграждането на техните иновативни бизнес стратегии в съответствие с тези регулации.  
 
Ние консултираме и предоставяме правни услуги по различни въпроси, свързани с телекомуникациите, медиите и технологиите, включително
  • търговско-правни въпроси и регулации;
  • договори за услуги;
  • защита на лични данни;
  • споразумения за конфиденциалност;
  • лицензии за права върху интелектуална собственост;
  • защита на авторски права върху софтуер
Нашият екип предоставя пълен пакет правни услуги в областта на сливанията и придобиванията, съвместни предприятия, регулаторни въпроси, защита на активи, преструктуриране, управление на информацията и търговски договори с клиенти и доставчици. Ние обединяваме нашия опит в областта на сделките, процесуалното представителство и регулациите, за да помогнем на нашите клиенти да използват силата на технологиите в посока развитие на техния бизнес.
 
Сигурността и защитата на личните данни, в частност, често е свързана с комплексни въпроси и конкуриращи се права на интелектуална собственост и лицензиране, професионални задължения за конфиденциалност и сигурност, които не могат да бъдат разглеждани изолирано. Нашият екип има опит в решаването на комплексни случаи и предоставя на клиентите пълен анализ и съдействие в разработването на политики и споразумения за защита на лични данни, така че те да изпълнят своите задължения във връзка със защита на личните данни.

Членове на екипа:

Георги СъбевЙоана Стратева