Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

ystrateva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 2014 г.)
AIPPI България (от 2016 г.)

Образование:

LL.M Интелектуална собственост, Университет Queen Mary University of London (2011 – 2012)
 
Магистърска степен по Европейско Конкурентно право, Университет Париж XI, факултет Jean Monnet (2009 – 2010) 
 
Еразъм обучение, Università di Bologna, Болоня (2007 – 2008)
 
Магистърска степен по право, Университет Robert Schuman, Strasbourg (2004 - 2009)

Езици:

Български, английски, френски, италиански

Йоана Стратева, Адвокат

Ключови умения

  • Правни консултации и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с концентрации между предприятия, ограничения на конкуренцията, нелоялна конкуренция
  • Правни консултации във връзка с дистрибуторски договори
  • Представителство пред Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
  • Консултации по спорове с търговски марки и авторско право
  • Консултиране на чуждестранни и български клиенти в областта на интелектуална собственост и Интернет домейни

Експертни области

Съдебни и арбитражни делаЗащита на конкуренцията и защита на потребителитеИнтелектуална и индустриална собственостТехнологии Mедии и телекомуникации

Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Придобиване на търговското предприятие на Чеволани (Италия)
Процесуално представителство при обжалване на наложена от КЗК санкция за нарушение на конкуренцията
Реорганизация на дистрибуторската мрежа на мултинационална софтуерна компания
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки
Правен анализ на уредбата на държавните помощи в ЕС
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Правни услуги във връзка с изграждане на система за електронни разплащания по технологията NFC

Публикации

Domains and Domain Names 01/01/2015

Професионално развитие

  • 2014 - досега Адвокат, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
  • 2017 - досега Секретар на Управителния съвет на Българската национална група на AIPPI
  • 2013 - 2014 Правен съветник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
  • март – август 2011 Координатор по проект, Българска Народна банкаДирекция „Международни отношения”
  • юни – септември 2010 Стажант, CMS Cameron McKenna, Париж, отдел Конкурентно право